Tolken Nordictalking

Tolken

Engels is de wereldtaal, maar toch spreekt niet iedereen dit goed. Bovendien is een gemeenschappelijk vreemde taal niet altijd de juiste weg voor communicatie tussen twee of meer personen, zeker niet wanneer het gespreksthema complexer is. In dat geval kan een tolk uitkomst bieden. Uiteenlopende situaties vragen om uiteenlopende wijzen van tolken, hetzij consecutief, hetzij simultaan, al dan niet in de vorm van (consecutief) fluistertolken.
Ik kan u vaak een passende oplossing bieden, of u nu als ziekenhuis een Noorse patiënt ontvangt, als bedrijf een Noorse delegatie moet rondleiden, of nog anderszins. Voor tolkdiensten ben ik beschikbaar in heel Nederland, desgewenst ook daarbuiten.

Voor tolkwerkzaamheden reken ik een uurtarief, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de opdracht. Vergoeding van reistijd en reiskosten in overleg. U krijgt natuurlijk vooraf een volledige offerte van mij.