Noorse les Nordictalking

Contact

WBTV nr: 559
CRKBO geregistreerd
Lid Norfag
BTW-id: NL001506088B61
KvK nr: 34346898

Na het examen gymnasium α met latere aanvulling scheikunde, natuurkunde en biologie studeerde ik Noorse taal- en letterkunde met bijvakken musicologie en Engels, aan de UvA, gevolgd door een studieverblijf in Oslo.
Ik behaalde een doctoraal examen Nederlands recht met caput notarieel recht en Griekse papyrologie aan de RUL. Ik volgde een cursus Herintreding Vrouwelijke juristen aan de EUR, diverse juridische en taalkundige bijscholingen en beschik over een eerstegraads lesbevoegdheid Noors, handelsrecht en staatsinrichting van Nederland.

Ik werkte als boekverkoopster bij de Internationale Boekhandel Willa Reinke te Haarlem en was verbonden aan H.M. Ambassade te Oslo op de afdeling Pers- en culturele zaken.
Op dit moment werk ik als tolk, vertaalster, (bijles)docente en redacteur.

Bestuurservaring bij Volksuniversiteit Haarlem, het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) en de Alliance Française Kennemerland.

Op dit moment ben ik lid Commissie beëdigde tolken en vertalers (Bureau Wbtv, Raad voor Rechtsbijstand); Administrateur du musée des Chazes, Saint-Jacques des Blats.

logos