Velkommen til Perpetua Uiterwaal sin hjemmeside

Velkommen til Perpetua Uiterwaal sin hjemmeside

Leter du etter en kvalifisert tolk eller oversetter norsk, svensk eller dansk, har du kommet til rett adresse. Jeg er en selvstendig og uavhengig tolk/oversetter og jobber hovedsakelig med juridiske, tekniske og mediske tekster. I tillegg bistår jeg kunder med oversettelse av mer generelle tekster til brosjyrer, artikler, brukerdokumentasjon o.l.

Jeg er statsautorisert, d.v.s. berettiget av domstolen til å oversette offentlige tekster og bekrefte med stempel og underskrift. Det er derfor jeg er registrert i Nederlands register for statsautoriserte tolker og oversettere. Listen med statsautoriserte tolker og oversettere som anvendes av Nederlandsk politi og justis.

I mer enn 30 år har jeg jobbet med både norske og nederlandske kunder, privat og offentlig, samt internasjonale selskaper, juridiske myndigheter, medisinske instanser, advokater og notarius publicus.